Betalningsförbindelser

Du är välkommen till min mottagning med eller utan läkarremiss.

Jag har avtal med följande institutioner:

–  Vasa Centralsjukhus som serviceproducent via servicesedelsystemet (fysioterapi/lymfterapi)

–  FPA som serviceproducent inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering för personer under

    under 65 år (fysioterapi)

Jag fungerar även på köptjänstbasis som terapeut för hälsocentralerna i Vasa, Korsholm och Malax.