Chatarina Blomqvist

Jag erbjuder fysioterapi, lymfterapi och akupunktur. Dessa tre olika behandlingar kan jag kombinera  för att du skall få den optimala hjälpen. Behandlingsmetoden beslutar jag tillsammans med dig, men först av allt ser vi igenom dina behov, dina besvär och vad din kropp klarar av.

 

– LEGITIMERAD FYSIOTERAPEUT med specialisering inom företagshälsovården och fortbildning inom ortopedisk manuell terapi med inriktning på diagnostik och behandling av problem i nacken och ryggen samt extremiteterna.

Kurser i faskiabehandling  (bindvävsbehandling).

 

– LEGITIMERAD LYMFTERAPEUT i manuellt lymfdränage enligt Vodder samt fortbildning inom området.

 

– DIPLOMERAD AKUPUNKTÖR i TCM det vill säga traditionell kinesisk medicin.