LYMFTERAPI

Lymfterapi är en utmärkt behandling för dig om du lider av svullnader, behöver smärtlindring eller avslappningUnder behandlingen stimuleras kroppens egna lymfcirkulation  med lätta, rytmiska och pumpande grepp. Den överflödiga vätska som finns i vävnaderna sugs då upp av lymfkärlen och transporteras vidare till kroppens vätskecirkulation. I behandlingen ingår även rörelseterapi och hudvård samt vid behov kompressionsbehandling.

Lymfterapi påverkar parasympaticus, kroppens eget avspänningssystem

 Lymfterapi stimulerar det s.k. parasympatiska nervsystemet som är kroppens eget inbyggda ”avspänningssystem”. Då parasympaticus stimuleras avtar muskelspänning, pulsfrekvensen och blodtrycket minskar, andningen blir djupare och lugnare, matsmältningen förbättras och utsöndringen av stresshormoner som till exempel adrenalin avtar. Istället utsöndras kroppsegna ”må-bra”- substanser,  endorfiner,  i större utsträckning till blodet.

Vid ihållande stress är det sympatiska nervsystemet påslaget och försätter människan i ett kamp-  och flykttillstånd. Tillståndet ger överdriven muskelspänning, högt blodtryck, snabb puls, högkostal andning, sämre matsmältning och större mängd utsöndrade stresshormoner i blodet.

Via en lymfterapibehandling har man möjlighet att på ett naturligt sätt påverka de negativa följder som ihållande stress har i vår kropp.

 

Svullnad är en störning i lymfkärlssystemet

Svullnad kan uppstå i kroppen på grund av funktionella orsaker, störning i ven- eller lymfcirkulationen, canceroperationer, strålbehandling, kirurgiska ingrepp eller graviditet.

 

Lymfterapi är bra efter trauman, operationer och vid olika muskuloskeletala sjukdomar

Lymfterapi är en bra behandling om du har haft skador som frakturer, hematom, vrickningar, muskelsträckningar, brännskador eller posttraumatiska tillstånd.

Efter operationer rekommenderas lymfterapi för operationssår, keloider, bensår eller om du har bensår på grund av diabetes.

Om du har en kronisk sjukdom som reuma, ledförslitning, fibromyalgi eller ros rekommenderas lymfterapi.

Observera att ifall du lider av en akut infektion, har en djup ventrombos eller pågående behandling av elakartad cancer kan man inte utföra lymfterapibehandling.

Manuellt lymfdränage är en internationellt känd medicinsk behandlingsmetod som utvecklats av doktor Emil Vodder.

Du behöver ingen läkarremiss till denna behandling då det är fråga om förebyggande hälsovård.

Men läkaren kan ge en remiss ifall du haft bröstcancer (eller något annat stort kirurgiskt ingrepp), strålbehandling i ljumsken, bäckenet eller armhålan, kronisk infektion (närmast erysipel dvs ros) eller medfödd störning i lymfcirkulationen.

Ifall du vill veta mera om behandlingen kan du hitta mera information här: www.lymfa.net