AKUPUNKTUR

 Enligt WHO (världshälsoorganisationen) kan akupunktur användas effektivt vid följande besvär: smärta, värk, huvudvärk, illamående, migrän, yrsel, matsmältningsbesvär, förstoppning, klimakteriebesvär, sömnsvårigheter, oro, ångest, trötthet, stress med mera. 

Jag har en 3-årig utbildning i akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin, förkortat TCM. TCM är över 2000 år gammal och har sitt ursprung i det gamla Kina. TCM används framgångsrikt idag både i öst och väst vid olika typer av sjukdomar och besvär.

Den akupunkturbehandling jag erbjuder baserar sig på den traditionella kinesiska medicinen där ett kännetecken är det holistiska perspektivet på människan, det vill säga att man ser människan som en helhet och inte som en varelse bestående av flera separata delar. 

Det här innebär att jag, då du kommer på akupunkturbehandling, förutom intervju av ditt hälsotillstånd även observerar din tunga och gör en kinesisk pulsdiagnostik. På basen av den information dessa metoder ger mig gör jag en diagnos enligt TCM och en behandlingsplan.

Mycket tunna nålar sätts på utvalda akupunkturpunkter och behandlingen har som syfte att balansera kroppens Qi (energi) som flödar i meridianerna (energibanorna) i hela kroppen. I TCM anser man att HÄLSA är liktydigt med BALANS och SJUKDOM är OBALANS.  Obalansen består oftast av en kombination av dels överskottstillstånd (stagnationer) och dels  brister/svaghet. Med akupunktur kan man reglera dessa obalanser för att uppnå bättre hälsa = balans. Förutom nålbehandling använder jag ibland även kinesisk moxa-behandling (värmebehandling) då jag ger akupunktur.

Behandlingen tar upp till 45-60 min per gång. Under behandlingen ligger du på behandlingsbänken.

Som terapeut ser jag hela tiden till dig och kontrollerar hur du mår. Inom TCM rekommenderas det att man tar c:a 10 behandlingar, men antalet beror till stor del på hurudana problem du har och hur din kropp svarar på behandlingen. Jag kombinerar ofta akupunktur med lymfterapi då det visat sig vara ett lyckat kombination.

Kosten är en viktig del av hälsovården och jag delar med mig av kostråd som passar dig.